Avelshanar

 Listan över tillgängliga avelshanar är borttagen, enl. proposition (läs här) och årsmötesbeslut 2012

Vid årsmötet 26 februari 2012 bifölls proposition - Borttagande av hanhundslistan.
Samtliga motioner som ej var omedelbart justerade träder i kraft fr. o m när Årsmötesprotokoll är justerat = 2012-03-20.


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~