Information från styrelsen

 

2016-07-17

Överenskommelse mellan spanielrasklubbar anslutna till SSRK »

2014-11-10

Kontaktperson för Årets Agilitycocker
Vi välkomnar Sara Karlsson som ny agilityansvarig. Kontakter för Årets Cocker hittar du här » 

Registrering av sobel
Klubben har fått frågan varför färgen sobel finns med på The Kennel Clubs lista över färgbeteckningar som får registreras. Cockerklubben tillskrev därför The Cocker Spaniel Breed Council och fick följande svar:

Från: CockerSpaniel Breed Council <cockerspanielbreedcouncil@yahoo.co.uk>
Datum: Thu Nov 06 2014 12:45:42 GMT+0100 (Västeuropa, normaltid)
Ämne: Re: Accepted colours for registration
Till: Agneta Sundquist Olofsson <sekreterare@cockerklubben.com>

Dear Agneta,
Sable coloured cocker spaniels can still be registered in England but as the colour is not listed in the breed standard therefore the colour is referred to as "undesirable". The Kennel Club will accept registrations for the this colour with a category "Sable - not KC recognised". I hope this information is sufficient.

ÖVERSÄTTNING:
Kära Agneta,
Sobelfärgade cocker spaniels kan fortfarande registreras i England men eftersom färgen inte finns med i rasstandarden,
kallas därför färgen "icke önskvärd". The Kennel Club kommer att acceptera registreringar för denna färg med en kategori "Sobel - inte KC erkänd". Jag hoppas att denna information är tillräcklig.

Best regards,
Gill 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gill Pearce-Gudger
Hon. Secretary
The Cocker Spaniel Breed Council

2014-08-14

Hälsoenkät för cocker spaniel, åter införd
Cockerklubbens avelskommitté står inför en revidering av RAS - Rasspecifika avelsstrategier. För att kunna redovisa rasens hälsostatus så nära verkligheten som möjligt, behöver vi hjälp av dig som är uppfödare, hanhundsägare, sällskapshundägare och andra som har en cocker spaniel. Vi hoppas att DU vill ta dig tid att fylla i enkäten, då resultatet från denna kommer att ligga till grund för framtida avelsmål och strategier. Vi tackar på förhand för din medverkan! Sista svarsdatum är 31:e oktober. Avelskommittén

FYLL I HÄLSOENKÄT HÄR »

2014-07-01

Valphänvisning
Nya regler för valphänvisning gäller från 1 oktober 2014, enligt styrelsebeslut 2014-05-27.

2014-06-18

Hälsoenkät för cocker spaniel
OBS! Sista svarsdatum 23:e juni - FYLL I HÄLSOENKÄT HÄR »

2014-05-12

Hälsoenkät för cocker spaniel
Cockerklubbens avelskommitté står inför en revidering av RAS - Rasspecifika avelsstrategier. För att kunna redovisa rasens hälsostatus så nära verkligheten som möjligt, behöver vi hjälp av dig som är uppfödare, hanhundsägare, sällskapshundägare och andra som har en cocker spaniel!
Vi hoppas att DU vill ta dig tid att fylla i enkäten, då resultatet från denna kommer att ligga till grund för framtida avelsmål och strategier. Vi tackar på förhand för din medverkan! Avelskommittén

FYLL I HÄLSOENKÄT HÄR »

2014-03-26

Avelskonferens
Avelskonferensen den 26 april är tyvärr inställd p g a för få anmälningar.
Endast tre medlemmar har anmält sig. Tråkigt och förvånansvärt att intresset inte är större.
Det hade varit ett gyllene tillfälle för uppfödare att träffas och utbyta erfarenheter.

2014-01-15

Avelskonferens
Lördag 26 april 2014 på Scandic hotell i Västerås. Fokus är på RAS-revideringen och till hjälp har vi glädjen att få höra ett föredrag av veterinär Emelie Pettersson om immunbristsjukdomar som är vanligt förekommande på vår ras. Anmälan till Petra Junehall; avel@cockerklubben.com senast 23 mars. Konferensen kostar endast 200:- för medlemmar och vänder sig till uppfödare. Insättes på klubbens postgirokonto 371957–2 märkt med "konferens och ditt namn". Begränsat antal platser och anmälan är bindande. I mån av plats är även övriga medlemmar välkomna. CSK har också ett antal förbokade rum på Scandic Hotell till förmånligt pris, även det anmäls till Petra Junehall som kan svara på frågor 0707-647202.

Kontaktpersoner för Årets Cockerlistor 2014
Lisa Sandström har valt att avgå och styrelsen tackar för den tid som varit. Annika Olsson hälsas välkommen även som kontaktperson för Årets Brukscocker och Årets Lydnadscocker. Och vi hälsar Susanne Melander välkommen som kontaktperson för Årets Utställningscocker, Årets Junior samt Årets Veteran. Statuter finns under länken "Årets Cocker" och kontakter för Årets Cocker hittar du HÄR »

Styrelsen söker nu person som kan åta sig att vara kontaktperson och uppdatera listan över Årets Cocker när det gäller Agility och Freestyle. Kontakta styrelsen@cockerklubben.com

2013-12-22

Kontaktpersoner för Årets Cockerlistor 2014
Nu söker vi endast personer som kan åta sig att uppdatera listan över Årets Cocker när det gäller junior/veteran/utställning och Agility och Freestyle. Kontakta styrelsen@cockerklubben.com

2013-12-19

Kontaktpersoner för Årets Cockerlistor 2014
Ni som är intresserade av utställningar och resultatlistor; nu söker vi en person som kan åta sig att uppdatera listan över Årets Cocker när det gäller junior/veteran/utställning. Listan summeras vid årets slut. Vi behöver också en eller flera personer som uppdaterar listorna över Agility, Bruks, Lydnad och Freestyle en gång per månad, om resultat har skickats in av respektive ägare. Kontakta styrelsen@cockerklubben.com

2013-11-29

Valberedningens Susanne Berggren har valt att avgå.
Förslag till styrelse 2014 ges till Marie Wiggedal via e-mail: val@cockerklubben.com

2013-11-18

GODKÄNDA FÄRGER/FÄRGBETECKNINGAR FÖR COCKER SPANIEL

I Cockertidningen nr 2 2013 presenterades de färger som styrelsen föreslagit och fått godkända av SKKs registreringsavdelning. I ett senare skede visade det sig att registreringsavdelningen och SKK AG Standard inte haft något samarbete när det gäller standard och färger. Från AG Standard fick vi besked att flera av de färger/färgbeteckningar som vi fått godkända av registreringsavdelningen inte får eller kan användas. Orsaken är att samtliga raser som får en uppdaterad standard kommer att få färgerna översatta till svenska för att de skall vara mer lättförståeliga. Registreringsavdelningen har dessutom ett begränsat dataprogram för färgbeteckningar (max 3 tecken). Citerar mail från SKK reg.avd: ”I dagsläget har vi ingen möjlighet att lägga till nya färger (eftersom samtliga färgkoder är upptagna). Att göra förändringar i listan är ett stort arbete som dessutom kräver dataresurser vilket vi i dagsläget inte har”.

Efter många och långa diskussioner via mail och telefonsamtal har vi, i flera fall, fått igenom ändringar av de från AG Standard föreslagna färger/färgbeteckningar som vi inte kunnat acceptera. Färgen sobel har tolkats av AG Standard som en icke godkänd färg eftersom den inte finns med i standarden. Från och med 1 januari 2014 gäller följande:

 • S = SVART

 • B = BRUN (f.d liver, L)

 • R = RÖD

 • GY = GYLLENE (s.k ljusröd (golden) med ljust pigment, ej reg. SKK innan)

 • ST = SVART M TANTECKNING (f.d black & tan, SR)

 • BT = BRUN M TANTECKNING (f.d liver & tan, L&R)

 • SV = SVART & VIT (f.d vit & svart, VS)

 • BV = BRUN & VIT (f.d vit & liver, VL)

 • RV = RÖD & VIT (f.d vit & röd, V&R)

 • OV = ORANGE & VIT (f.d vit & orange, VO)

 • G V = GUL & VIT (f.d vit & lemon med ljust pigment, fanns ej förkortning hos SKK innan)

 • SVT = SVART, VIT & TAN (f.d vit & svart med tan, VSR) (f.d trefärgad, TRF eller tricolor, TRI)

 • BVT = BRUN, VIT & TAN (f.d vit & liver med tan, VLR)

 • BLR = BLUEROAN (utan mellanslag)

 • BR = BRUN ROAN (f.d liver roan, LR)

 • ORR = ORANGE ROAN

 • GR = GUL ROAN (f.d lemon roan med ljust pigment, fanns ej förkortning hos SKK innan)

 • BLT = BLUEROAN & TAN (utan mellanslag, f.d BRR)

 • BRT = BRUN ROAN & TAN (f.d liver roan & tan, LRR)

(TAN = engelska för solbränd röd)

Övriga färger är ej önskvärda och kommer att registreras med X = ej standardenlig färg.
Godkänt enligt besked från SKK AG Standard och Reg.avdelning 2013-11-18.

UPPDATERAT 2013-12-12: Förklaring inom parentes tillagd.

Valberedningen
Sammankallande Henrik Johansson har valt att avgå.
Förslag till styrelse 2014 ges till Marie Wiggedal och Susanne Berggren via e-mail: val@cockerklubben.com

2013-09-25

Förändringar i styrelsen fr. o m 25 september:
Vice ordförande är nu Jane Jarefors. Suppleant Magdalena Hallström är nu ordinarie ledamot.

Trimlistan
Styrelsen har beslutat att fr. o m 1 januari 2014 ta ut en symbolisk avgift om 100 kr per kalenderår. Beloppet insättes på CSKs pg nr 371957-2. Ange "Trimlistan" och ditt namn på insättningen. För att stå med på trimlistan måste du vara medlem i Cocker Spanielklubben.

2013-09-16

Vice ordförande och PR- och Infoansvarig Elisabeth Gunnebo har lämnat sin plats i styrelsen.
Styrelsen tackar för den tid som varit. 
Styrelsen söker ny person med intresse för PR och information.

2013-04-12

Årsmötesbeslut
Vid årsmötet 16 mars 2013 bifölls följande motioner:
Motion 2 - Beräkning Årets Rallylydnadscocker - Bifölls
Proposition 1 - Borttagande av HD-motion - Bifölls

Motioner kan träda i kraft tidigast när årsmötesprotokoll är justerat. Ny beräkning av Årets Rallylydnadscocker bifölls och träder i kraft fr. o m. 2013 enl. Motion 2 och årsmötesbeslut 2013.

2013-03-19

Årsmötesbeslut
Vid årsmötet 16 mars 2013 bifölls följande proposition: Mötet biföll styrelsens Proposition 1 ang. att Motion 3 borttagande av HD-röntgen upphävs. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Propositionen angående HD har trätt i kraft fr. o m 16 mars 2013. I övrigt kommer information när årsmötesprotokollet är justerat. Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas så snart som möjligt. Då beslutas vilka ansvarsområden styrelsen kommer att ha.

Lokalavdelning
Jönköpingsavdelningen är tillsvidare vilande. De återkommer med namn på kontaktperson.

2013-01-28

Avelskommittén visar här läsvärd information om ögonsjukdomar som diagnostiserats. Info finns även direkt på Avelssidan.

2013-01-17

Ny rasstandard från FCI (engelsk version) finns under länken "Cockern". Svensk version (från SKK) är utlovad inom den närmaste tiden. Styrelsen och avelskommittén skall behandla den nya rasstandarden vid ett separat möte inom kort.

2013-01-03

Viltspårsansvarig Madelene Ljungkvist har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit. 
Styrelsen söker ny person med erfarenhet och intresse för viltspårsarbete.

2012-12-27

Avelsansvarig Monika Petersson har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit. 
Styrelsen söker ny person med gedigen erfarenhet av rasen och avelsarbete.

2012-09-05

Avelsinformation
Avelsrådet har tagit fram ett dokument om "Vad du bör tänka på innan du ska använda din tik eller hane i avel"
som även finns direkt på Avelssidan. Vi ber speciellt blivande uppfödare att ta del av informationen.
Dokumentet (pdf) kan även hämtas här » Avelsrekommendationer

Informationspolicy för Cockerklubben
"Vem säger vad till vem via vilken kanal och till vilket resultat"
Dokumentet (pdf) finns under "Styrelse & info" och kan även hämtas här » Informationspolicy

Valpförmedling
Vidare har Avelsrådet, i samarbete med Styrelsen, omarbetat och förtydligat en del av text och krav på valpförmedling.

2012-08-27

Till styrelse i lokalavdelningar!
Pdf-fil "Information till lokalavdelningar" har reviderats med följande ändring:
Årsmöte inom lokalavdelning skall hållas årligen före februari månads utgång.
(Enligt typstadgar för sektioner/avdelningar).
Den nya pdf-filen hämtas här » Info till lokalavdelningar

Valpförmedling
Enligt styrelsebeslut 2012-08-14 gäller följande tidsbegränsning för hänvisning av valpkull:
Kull kommer att få ligga kvar t.o.m. det datum valparna är 10 veckor. Är valparna osålda kan man som nu påanmäla annonsen en gång per månad fram till dess att den varit införd 6 månader. Styrelsebeslut gäller fr. o m. 2012-09-01.

2012-06-17

SKK:s föreningskommitté gör en uppföljning av och om specialklubbarnas rasklubbar har antagit de typstadgar som numera finns inom SKK-organisationen. Stadgarna har blivit anpassade till Cocker Spanielklubben men på vår hemsida fanns enbart SSRK:s typstadgar för rasklubbar. Denna är nu ersätt med "Stadgar för Cocker Spanielklubben".

2012-03-20

Årsmötesbeslut
Vid årsmötet 26 februari 2012 bifölls följande motioner:
Motion 1 - Beräkning Årets Agilitycocker - Bifölls
Proposition 3 - Borttagande av FN-krav för valpförmedling - Bifölls
Motion 4 - Införa Årets Freestylecocker - Bifölls
Proposition 5 - Borttagande av hanhundslistan - Bifölls
Motion 7 - Beräkning Årets Utställningscocker - Bifölls
Proposition 8 - Ändring av hanhundens ålder för valpförmedling - Bifölls

Samtliga motioner som ej var omedelbart justerade träder i kraft fr. o m idag.

2012-03-01

Årsmötesbeslut
Vid årsmötet 26 februari 2012 bifölls:

3) Styrelsens proposition angående borttagande av kravet att minst ett av föräldradjuren skall vara FN-testat, och resultatet centralt registrerat hos SKK, för att få vara med på valpförmedling. Ändringen skall gälla med omedelbar verkan.

8) Styrelsens proposition om återgång till tidigare regel att en cockerhane ska ha fyllt 1 år för att få vara med på valpförmedling. Ändringen skall gälla från årsmötets datum.

Paragraferna förklarades omedelbart justerade.

ÅRSMÖTE söndag 26 februari
Klubben blev i år tvungen att byta från det Scandic i Södertälje vi varit på de senaste åren, då man ej har konferenslokal där längre. Så vi passade på att byta till ett där vi fick ett mycket bättre pris, vilket passar klubbens mycket ansträngda ekonomi. OBSERVERA därför att årsmötet i år kommer att hållas på Scandic Hotell, Hotellvägen 1 i Upplands Väsby, kl: 12.00. Vi har flyttat fram tiden till kl. 12:00 så fler medlemmar har möjlighet att åka till årsmötet! (Det anordnas ingen konferens eller Cocker of Cockers i samband med årsmötet).

2012-01-19

Enligt styrelseprotokoll 2011-01-19: Dessa paragrafer förklarades omedelbart justerade.  

Ansvarig för valplistan Stina Yron Lund har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit
Tills vidare sköts valplistan av webbmaster Annika Stjärneving.

Trimlistan
En cocker måste trimmas regelbundet och det är viktigt med pälsvård. Därför har styrelsen beslutat att fr o m 2012 är trimlistan gratis för medlemmar. Detta för att cockerägare lättare ska kunna hitta en person som trimmar cocker spaniel. Observera att klubben inte ansvarar för personernas kunskaper. Är du inte medlem men vill stå med på trimlistan betalas 500 kr per kalenderår till CSK's PG: 37 19 57-2 (Ange "Trimlistan" och ditt namn på insättningen).

2011-12-19

Ang. FN-motion
Observera att den motion avseende att en föräldrarna skall vara FN-testad fri, och resultatet registrerat på SKK, kommer att aktiveras fr o m årsskiftet 2012-01-01. Vi har skjutit på verkställande av denna motion för att ge uppfödarna tid att testa sina hundar då det funnits få hundar FN-testade på SKK. Läs om FN här »

Poängberäkning Årets junior
Styrelsen har beslutat att fr. o m nästa år, med början 2012-01-01, räkna ett poäng extra för reservcert till årets junior.

Englands rasstandard
I rasens hemland England har man ändrat i rasstandarden. Tidigare var "varierande färger" godkända, men nu är dom godkända färgerna istället listade enligt följande:

Solid colours
Black; red; golden; liver (chocolate); black and tan; liver and tan. No white allowed except a small amount on chest.
Particolours
Bicolours: Black and white; orange and white; liver and white; lemon and white. All with or without ticking.
Tricolours: Black, white and tan; liver, white and tan.
Roans: Blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan and tan; liver roan and tan.
Any colour or marking other than the above is undesirable.

Detta kommer att gälla även här hos oss i Sverige efter att det blivit registrerat hos FCI som sen skickar detta vidare till sina medlemsländer.

SRD-listan
Cocker spanieln är en av raserna som ingår i SRD-listan. Det står för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, rörande exteriöra överdrifter hos rashundar. Alla domare som dömer rasen får efter bedömningens slut skriva under ett papper där han/hon påpekar om dom uppmärksammat några av dom listade felen eller upptäckt annat. På Cockern förekommer: "Otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan ge problem. De typiska öronen kan skapa problem med inflammationer hos individer med förtjockad hud och tung, ullig päls. Pälsen ska vara slät, silkesaktig, aldrig sträv eller vågig, inte alltför riklig och aldrig lockig. Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud, ögon, öron och korrekt pälskvalitet." Något att beakta i vårt avelsarbete.

2011-06-18

Enligt styrelseprotokoll 2011-06-13:

Avelsansvarig Henrik Johansson har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit. 1:e suppleant Karoline Djerf går upp som ledamot och vice ordförande med omedelbar verkan. Styrelsen söker ny person med gedigen erfarenhet av rasen och avelsarbete.

Ang. Mälardalens Cockerklubb
Du som tillhörde lokalavdelning Mälardalens Cockerklubb uppmanas att ta kontakt med medlemsansvarig
Marie Wiggedal mobil: 0706-81 56 82 om vilken lokalavdelning du nu ska tillhöra.

Ändring vad gäller valpförmedling
H
älsoprogram prcd-PRA
Styrelsen har uppmärksammat ett stycke under § 18 Motion 4 i Årsmötesprotokoll 2008 ang. hälsoprogram prcd-PRA. Där står att Årsmötet beslutade att ansluta till det frivilliga programmet. Kravet på fritestad prcd-PRA-status (A) hos minst en av föräldrarna har därför tagits bort och står som rekommendation "känd prcd-PRA-status". Styrelsen påminner om SKK's grundregel under avelsetik § 2:5 att är din hund B = carrier av prcd-PRA, får den endast paras med hund som är A eller hereditärt fri.
Ändring vad gäller hanhundslista
Styrelsen har uppmärksammat ett stycke under § 17 i Årsmötesprotokoll 2010 och § 75 i styrelseprotokoll 2010-06-19--20 ang. hanhundslistan. I samband med återinförandet av hanhundslistan har styrelsen beslutat att alla hanhundar skall få stå med, under förutsättning att de uppfyller "regler för hänvisning". Detta innebär att max 4 kullar totalt ej längre gäller.

 I samband med ändring har Årsmötesbeslut 2011 trätt i kraft enligt nedanstående fr. o. m 2011-07-01:

 • Hanhundar ska ha uppnått 2 års ålder vid parningsdebut (motion 1)
 • Very Good i kvalitetsbedömning på officiell utställning

Dessa paragrafer förklarades omedelbart justerade.  

(Ang. motion 5 och motion 6 är dessa bordlagda tills de kan träda i kraft)

2011-04-28

Enligt styrelseprotokoll 2011-04-22: Dessa paragrafer förklarades omedelbart justerade.
Enl. tidigare förslag ang. hanhundslistan som arbetats fram på försök under ett års tid gjordes en utvärdering. Listan över presumtiva avelshanar är nu borttagen, då den inte utföll enligt målet. Styrelsen beslutade även att lägga ihop rubriken "Klubben" med "Styrelse & Info" för att få ett mer sammanhängande innehåll, direktlänka sidan "Medlemskap" i menyn, lägga länk till "Avdelningar" på framsidan, ta bort "Månadens Bild" från framsidan och enbart ha denna som länk och istället ha en oberoende bild som framhäver rasen.

2011-03-16

SSRK önskar få information om hur många instruktörer det finns inom rasklubbarna. Styrelsen ber er medlemmar att snarast höra av er till oss via mail, helst senast 21 mars, då detta har kommit till oss med mycket kort varsel! Skriv ditt namn och 1) certifierad instruktör 2) diplomerad instruktör. Tack på förhand!

Mälardalens Cockerklubb är tillsvidare vilande.
Kontaktperson är Samira Jonsson 0738-431788

2011-02-10

Det har inkommit två nya fall av RD/PNP. Styrelsen beslutade att direktlänka PNP-listan igen på sidan Avel då Cockerdata endast uppdateras per kvartal. Likaså införs FN-listan på sidan Avel. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Förslag att ta bort resultatsidan, då den inte nyttjas till fullo. Förslag att lägga in "Aktiviteter" istället och samla "Jakt", "KM" och "Utställning" där. Jakt och utställning bygger på rastypiska egenskaper. Övriga resultat kommer ej längre att uppdateras pga. bristande intresse. Styrelsen beslutade att införa dessa enligt förslagen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Förtydligande vad gäller poängberäkning för Årets Cockerlistor 
På förekommen anledning poängteras att My Dog-utställningen räknas enligt SKK:s gamla utställningsbestämmelser och reservplacering räknas alltså med då. Poängberäkningen gäller fr.o.m. 2011-01-01.

Inför Årsmöte 2011: Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan, Balansrapport & Resultatrapport.

2011-02-05

Info till lokalavdelningar är redigerad enligt tilläggen; 
Medlemskap: "Det innebär att bara resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas."  
"Alla medlemmar i CSK är välkomna att delta i alla aktiviteter, oavsett var de bor i mån av plats och till samma pris."
KM: "Detta gäller även ordet SM (Svenskt Mästerskap) som är förknippat med Svenska Kennelklubbens tävlingar." 
Årsmöte: "Årsmöte inom lokalavdelning skall hållas ett datum före Cocker Spanielklubbens årsmöte."

2011-01-11

Förtydligande vad gäller Årets Cockerlistor 
Som exempel måste ägaren vara medlem i SSRK, SKK, SBK etc. för att resultaten ska räknas. Var man inte medlem så stryks resultatet från deras tävling. Även delägare ska vara medlem. Detta gäller även CSK. Följande formulering har stått på hemsidan i flera år, men bör uppmärksammas ytterligare: "Medlemskap är obligatoriskt, står det i anvisningarna till poängberäkning. Det innebär att bara resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas." Styrelsen uppmanar också kontaktpersonerna att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben, så att alla resultat kan tillgodoses för beräkning av Årets Cockerlistor. 

Ändring vad gäller Årets Cockerlistor 
10/1 2011 gäller nya utställningsbestämmelser från SKK, vilket påverkar poängberäkning för några. För Årets Utställning gäller: Reservplacering har tagits bort. För Årets Junior och Årets Veteran gäller: Reservplacering har tagits bort. Excellent är en förutsättning för att få poäng (mot tidigare Hp som tagits bort i nya utställningsbestämmelserna). Dock gäller Hp på inofficiella lokalavdelningars cockerutställningar. För Årets Allround gäller: 1:a pris har ersatts med Excellent. 2:a pris har ersatts med Very Good. 

Påverkan av valpförmedlingens krav och de nya utställningsbestämmelserna
Styrelsen tar upp frågan på Årsmötet vilket kravet ska ersättas med; Excellent eller Very Good.

Uppmaning vad gäller sidan Fakta om RD/PNP/FN under Avel
Styrelsen informerade 2006-03-29:
FN/PNP
Motionen om ett fullständigt hälsoprogram på PNP/FN yrkade styrelsen avslag på. Ett fullständigt hälsoprogram skulle likna det som för närvarande finns på PRA, d.v.s. att SKK registrerar en avelsspärr på de hundar som lämnat en avkomma med PNP. Under slutet av 2005 och början av 2006 har det ständigt framkommit ny fakta om PNP och FN. En viktig del är att det framkommit att FN och PNP ej är samma sjukdom, vilket tidigare antagits. Forskning rörande njursjukdomar i USA indikerar att sjukdomen FN är ärftlig men att arvsgången på PNP ej kunnat fastställas. Även svensk veterinärexpertis framställer att arvsgången på PNP ej är fastställd. Majoriteten av närvarande medlemmar på årsmötet tyckte att fram till dess att arvsgången är fastställd är det inte lämpligt att ha ett fullständigt hälsoprogram på PNP.

Cocker Spanielklubbens rekommendationer angående avel på PNP är dock fortfarande följande:

"Cocker Spanielklubben rekommenderar att ta hund med känd PNP, 
samt föräldrar, avkommor och kullsyskon till den drabbade hunden ur avel."

2010-12-09

Vuxenhänvisning/omplacering gällande valp 4 månader, enl. protokoll 101208:
Styrelsen beslutade att vuxenhänvisning inte har någon åldersgräns. Styrelsen beslutade även att byta rubriken Vuxenhänvisning/Omplacering till "Nytt hem" med Hund till salu och Hund sökes, som ger en mer positiv klang. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

2010-11-29

Dessa paragrafer förklarades omedelbart justerade.  

Valberedningens sammankallande Christina Hofgren har avgått med omedelbar verkan. Agneta Sundquist Olofsson tar emot förslag på ledamöter till styrelse 2011 på tel: 0303-541 54 eller mail: guldkulan@hotmail.com. Eller kontakta Maria Lindell på tel: 0736-50 14 31. OBS! Årsmöteskallelsen är uppdaterad med den nya informationen. Ni som tidigare skickat förslag till Stina i valberedningen, var vänliga skicka dessa på nytt till Agneta S. Olofsson omgående. Tack på förhand!

Redaktör och vice ordförande Åsa Einarsson har nytt telefonnummer: 08-50 09 50 04

Den stadgar som har varit publicerad sedan tidigare är inte korrekt för rasklubb, utan gäller lokalavdelningar/sektioner inom rasklubb. Korrekt STAGDAR FÖR RASKLUBB ligger direkt under SSRK och är nu uppdaterad enligt nedan.  

Stadgar (sid 10-14 av SSRK)
+ Stadgar för lokalavdelningar

Styrelsen har uppmärksammat ett stycke under § 17 i Årsmötesprotokoll 2010 ang. hanhundslistan. Enligt beslut ska hanhundslistan följa reglerna för Valphänvisning, avseende hälsotester och meriter. Därav har hanhundslistan ändrats enligt detta.

Cocker Spanielklubben har fått pris för sin hemsida!

THE WORLDS MOST PRESTIGIOUS ONLINE PET AWARD

Awarded For..

 • Stunning cocker spaniel Website Design and Functionality.
 • A Useful and Unique cocker spaniel Resource
 • Great Writing and/or Informational Quality
 • Helping the Preservation and General Well Being of The cocker spaniel Breed.
 • Having a Happy Feel and Style To Your cocker spaniel Site.

Awarded By: Pets Direct (November 2010)

2010-11-10

Det har blivit ett tryckfel på sidan 8 i CT nr 3. Tryckfelet är "antal DNA-testade" i raderna 6-8. 
Siffrorna nedan gäller perioden 2010-01-01 till 2010-08-01. 
Korrekt tabell ska se ut som följer:

Antal registrerade kullar: 144 st (86 olika fäder)  (+81)
Inavelsökning för rasen: 1,3 % (-0,1)
Antal HD-röntgade hundar: 203 st (+74)
Antal DNA-testade hundar avseende prcd-PRA:  37 st (+18)
Antal DNA-testade hundar avseende FN: 6 st (+4)
Antal hundar som genomgått MH: 19 st (+14)
Antal hundar som startat på jaktprov: 6 st (+0)
Antal hundar som startat på  0 st (+0)

2010-10-29

Vi vill göra en påminnelse
Motion som önskas få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den sista november.

Förtydligande informationsblad till lokalavdelningar, detta är utskickat och ligger även under "Styrelseinfo".

2010-09-15

Styrelsen har uppmärksammat ett stycke under § 17 i Årsmötesprotokoll 2010 ang. hanhundslistan. Enligt beslut ska hanhundslistan följa reglerna för Valphänvisning, avseende hälsotester och meriter. Därav har hanhundslistan ändrats enligt detta.

2010-08-03

Hanhundslistan enl. protokoll 2010-06-19--20
Fördes diskussion om hur hanhundslistan skall utformas, vilka krav som skall ställas o.s.v. Mötet beslutade att fastställa det förslag som arbetats fram under mötet på försök under ett års tid och därefter göra en utvärdering. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
Syftet med hanhundslistan är att ge uppfödare möjlighet att få tillgång till hanhundar som annars inte skulle användas i avel. Detta kan öka den genetiska mångfalden och ge uppfödare fler alternativ vid parning. Vissa hanar kan tillföra rasen önskvärda egenskaper, men hamnar kanske inte i blickfånget. Hanhundslistans meriteringskrav är därför ganska lågt ställda. Hälsokraven är däremot ungefär de samma som för valpförmedlingen. Det åligger hanhundsägaren att upplysa om sjukdomar hos hanhunden, hans avkommor, föräldrar, syskon eller övriga släktingar. Jfr SKK:s grundregler*. OBS! Cocker Spanielklubben fråntar sig allt ansvar gällande hane och parning! Det är upp till ägarna att kontrollera SKK's avelsregler.  

Vi vill göra en påminnelse:

Ändring av lägsta ålder för tik på valphänvisning, enligt Årsmötesbeslut
Motivering: Hänsyn till tiken som på detta sätt kan utveckla större psykisk mognad och möjlighet att vara en god förebild för valparna. Tikens beteende och omvårdnad lägger grunden till att valparna kan växa upp till väl fungerande individer. Årsmötet beslutade enligt förslaget och gav styrelsen i uppdrag att införa ändringen. Den nya lägsta åldern vid parning av tik är 22 månader och gäller fr. o m. 2010-08-01. 
 

2010-07-06

Länksidan
Medlemskap är ett krav för att få stå med på länksidan. Webbmaster har fått info om vilka som inte är medlemmar och försökt informera dessa. Saknas din länk? Cockerklubben välkomnar givetvis ditt medlemskap igen! Kontakta Webbmaster.

Utannonserad kurs
Pga. felaktig information går nu Grundprovskursen i privat regi. Läs här » 
Provledarutbildningen är inställd.

Viltspårsintresserad?
Vi söker viltspårsintresserade personer med nya tankar och idéer som vill hjälpa till att utveckla Viltspårsmästerskapet.
Tag kontakt med Sofie Jörgensen.

2010-04-30

Nya regler fr. o m 2010 för beräkning av Årets Viltspårscocker, enligt Årsmötesbeslut
Resultaten ska räknas mellan 1 januari och 31 december. Bedömningen bygger på att man beräknar ett genomsnitt på hundens samtliga spår under säsongen. Syftet är att få fram en hund som över säsongen arbetar med hög och jämn kvalitet. Det är också viktigt att få in ett större mått av tävlingsmoment och slump. Genomsnittet räknas alltid på minst sju (7) spår. Har hunden gått enbart fem spår divideras slutpoängen ändå med sju. Har hunden gått tolv spår divideras slutpoängen med 12. Alla spår räknas, dvs. även 2:or, 3:or och 0:or. Anledningen är att ett visst antal spår behövs för att säkerställa att hunden är jämt bra. Det kan vara lätt att gå tre "bra" spår på raken, men det är betydligt svårare med sju. Om man efter att ha gått sju spår vill fortsätta, går det bra. Detta kan påverka hundens genomsnittspoäng, dock räknas alltid första spåret för varje domare. Två domare får användas två gånger per år, annars gäller att varje domare bara får döma ett spår. 

Undantag: Anlagsprov får efter att sju spår har uppnåtts räknas bort från genomsnittet. Hunden får även starta öppenklass för samma domare som har godkänt den på anlagsprov och ändå räkna resultatet.

I korthet:
Resultat räknas hela året och baserar sig på ett genomsnitt på hundens samtliga spår. Poängberäkning enligt fastställd skala. Genomsnittspoängen beräknas alltid på minst sju spår. Om man överskrider sju spår beräknas genomsnittspoängen på antal starter. Två domare får användas två gånger per år, annars endast det första man går för domaren. 

2010-04-22

Ändring av lägsta ålder för tik på valphänvisning, enligt Årsmötesbeslut
Motivering: Hänsyn till tiken som på detta sätt kan utveckla större psykisk mognad och möjlighet att vara en god förebild för valparna. Tikens beteende och omvårdnad lägger grunden till att valparna kan växa upp till väl fungerande individer. Årsmötet beslutade enligt förslaget och gav styrelsen i uppdrag att införa ändringen. Den nya lägsta åldern vid parning av tik är 22 månader och gäller fr. o m. 2010-08-01. 

2010-03-17

Viltspårsansvarig Eva Gilljam har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit och ledamot Sofie Jörgensen är ny viltspårsansvarig
Inför årets kommande aktiviteter vill vi gärna att ni uppmärksammar kontaktpersonerna för inlämnande av resultat.

Förtydligande gällande prcd-PRA på valphänvisning
För svenskregistrerad hund skall Optigenresultatet vara centralt registrerat (i SKK), för utländsk registrerad hund skall Optigenresultatet kunnas visas upp ihop med intyg  där det framgår att hundens identitet är styrkt (chipmärkt eller örontatuerad). Fortfarande gäller att minst ett av föräldradjuren måste vara Optigen Normal/Clear (A). Reglerna gäller fr. o m 2010-03-01.

2010-02-18

Inför Årsmöte 2010: Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan, Budget & Revisionsberättelse. Balansrapport & Resultatrapport

2010-01-25

Fr o m år 2010 läggs protokoll direkt under "Styrelseinfo - protokoll" och kommer därmed inte finnas på denna sida. 

Lydnadsansvarig Rose-Marie Hansson har valt att avgå pga. tidsbrist.
Styrelsen tackar för den tid som varit och välkomnar Lisa Sandström som ny lydnadsansvarig. 

2009-12-22

Protokoll styrelsemöte 091210

Motioner till Årsmötet 2010

2009-12-10

Protokoll styrelsemöte 091119 

2009-11-21:

Utställningsansvarig och redaktör Anders Carlsson har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit

Ny kontaktperson för Årets Cocker inom utställning, junior & veteran är Britt-Marie Staaf.

Styrelsen har p.g.a. två uppkomna situationer omkonstituerat sig enligt följande; Marie Johansson, kassör, tar även över som utställningsansvarig. Åsa Einarsson, PR-ansvarig och tidigare suppleant, går in som ordinarie ledamot och blir dessutom redaktör för CockerTidningen. Annika Stjärneving, webbmaster och tidigare suppleant, går in som ordinarie ledamot och tar även över som jaktprovsansvarig. Övriga ledamöter behåller sina poster. Denna punkt under styrelsemöte 2009-11-19 förklarades omedelbart justerad.

Styrelse fr o m 2009-11-19:
Ordförande & Ansvarig utgivare: Anneli Hultén
Vice ordförande & Avelsråd: Anneli Sundkvist
Sekreterare & Postmottagare: Eva Börtin Bergquist
Kassör & Utställningsansvarig: Marie Johansson
Medlemsansvarig: Ann-Catrine Bergh
PR-ansvarig & Tidningsredaktör: Åsa Einarsson
Jaktprovsansvarig & Webbmaster: Annika Stjärneving

2009-11-18

Påminnelse!
Motion till Årsmötet 2010 skall vara styrelsen inkommen senast 30 november 2009. 
Maila eller posta till ordförande Anneli Hultén Prästbordet 313, 872 98 Noraström. 

2009-11-08

Ursäkt!
I nummer 3 av Cockertidningen under rubriken "Snack runt ringen" finns ett stycke som inte alls var menat på ett negativt sätt, av berörda utställare har det dock uppfattats så. Från Cockerklubbens styrelse beklagar vi att det skrivna var klumpigt formulerat och ber om ursäkt! / Anders Carlsson

In issue number three of the Cocker magazine, under the headline "Ringside small talk", there was a paragraph only meant as a joke. However, the exhibitors mentioned in the text regarded this differently. On behalf of the Committee of the Cocker Spaniel Club, we sincerely apologize for the unclear wording. / Show Secretary Mr. Anders Carlsson

2009-11-06

Jaktprovsansvarig Patrik Redvall har valt att avgå.
Styrelsen tackar för den tid som varit
Tills vidare sker hänvisning till Jaktkommittén.

2009-10-19

Webbmaster informerar
Ombyggnad av hemsidan, läs här.

Protokoll styrelsemöte 090920

2009-09-09

Protokoll styrelsemöte 090813 

Utdrag från protokoll:
Idag krävs att minst en av föräldradjuren skall vara Optigentestad A, testet skall vara centalt registrerat hos SKK. Mötet beslutade med röstsiffrorna 5-2 att ta bort kravet på centralt registrerat Optigenresultat samt lägga till följande text på hemsidan:  
Eftersom det inte längre finns något ögonprogram är det SKK’s Grundregler som gäller:
En anlagsbärare får endast paras med fritestad eller hereditärt fri hund, det spelar dock ingen roll om den fria hundens resultat finns med i SKK's veterinärdataregister eller inte. Det går att registrera kullen och den blir inte heller belagd med avelsspärr. Väljer man att använda en utländsk fritestad eller hereditärt fri hund är detta alltså ok, men som uppfödare måste du kunna bevisa att hunden var fri - i de fall en anmälan kommer in. Det är varje uppfödares ansvar att komma med sanna uppgifter till valpförmedlingen. Klubben kan ej ansvara för de uppgifter eller valpkullar som är med på listan
”.

2009-08-14

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar förslag på lämpliga kandidater!
Maila ditt/dina förslag till: 
Anna Johansson (anna@seapower.nu)
Jill Liljebladh (jillan@hjs.se)
Eva Gilljam (eva_gilljam@hotmail.com)

2009-07-27

Agilityansvarig Malin Elfström har slutat pga. tidsbrist.
Styrelsen tackar för den tid som varit och söker ny till posten, läs här.
Är du intresserad så ta kontakt med styrelsen: styrelsen@cockerklubben.com
Resultat skickas till Webbmaster så länge.

2009-06-24

Protokoll styrelsemöte 090617 

2009-06-18

Enligt röstning skall gamla logotypen behållas med 63% av 509 röster totalt. 
Röstningspollen låg ute på hemsidan under maj månad 2009.

2009-06-02

Protokoll styrelsemöte 090518 

2009-05-07

Protokoll styrelsemöte 090425-26 

2009-05-05

Webbmaster informerar
Ombyggnad av hemsidan, läs här.

2009-04-01

Ny Webbmaster
Marie Johansson har slutat som webbmaster och efterträds av Annika Stjärneving.
Styrelsen tackar för den tid som varit.

2009-03-04

Ny kassör
Vår kassör Anna-Carin Johansson har fått nytt arbete och flyttar till Stavanger, Norge.
Anna-Carin kan därför inte fullgöra sitt uppdrag som kassör och har valt att lämna sin post.
Styrelsen tackar Anna-Carin för den tid som varit och önskar lycka till i Norge.
Styrelsen har adjungerat Anneli Hultén till styrelsen som kassör fram till årsmötet. 

Annelis adress är:

Prästbordet 313
872 98 Noraström
Tel: 0613-30561

2009-02-02

Valpförmedlingen

Valpförmedlingen är omarbetad med hänsyn tagen till RAS - Rasspecifika Avelsstrategier


2009-01-20

Jaktansvarig Eva Skog har valt att avgå.
Vi tackar Eva för den tid som varit.


2008-08-20

Nytt avelsråd
Anneli Sundkvist går in i styrelsen som adjungerat avelsråd.
Mer info kommer inom kort.

2008-07-02

Avelsråd Carina Östberg har valt att avgå.

Till styrelsen

Pga tidsbrist och hälsoskäl väljer jag att avgå som ledamot och avelsråd i Cockerklubben. Jag har tagit på mej för många uppdrag i föreningar och måste prioritera för att både orka och hinna med arbete, hundar och familjen. Då jag känner att jag inte har den tid som krävs för att göra en bra insats för Cockerklubben väljer jag att avgå.
Carina Östberg

 

Styrelsen tycker det är tråkigt att Carina valt att avgå men respekterar hennes beslut.

Vi tackar Carina för den tid som varit.

Ett nytt avelsråd kommer att tillsättas så fort som möjligt.

2008-06-17

Hälsoprogrammet för prcd-PRA

Idag har information inkommit från SKK.
SKK/AK beslutade vid möte 28 maj 2008 att bifalla SSRKs/Cocker Spanielklubbens ansökan om att avsluta nuvarande hälsoprogram för PRA. Den centrala registreringen avseende såväl ögonlysning som resultat från DNA-test för prcd-PRA kvarstår, dock utan krav på obligatorium. Hereditärt fria hundar kommer att redovisas. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Observera att det alltid är ett brott mot SKKs grundregler att använda affekterad hund till avel. Känd anlagsbärare får vid avel endast användas tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear för prcd-PRA eller är hereditärt fri.

Detta innebär att det inte längre krävs något ögonintyg för registrering av valpar.

Hälsoprogram för prcd-PRA

- Frivillig DNA-test för alla avelsdjur som inte förklarats hereditärt fria. 
- Central registrering.
- Inga affekterade djur (DNA-test alt. ögonlysning) får användas till avel.
- Anlagsbärande djur får användas till avel endast med friförklarad hund.
- Programmet ersätter obligatorisk ögonlysning av föräldradjur avseende PRA vid registrering av valpkull.
- Rasklubben utvärderar programmet efter 5 år.

Möjliga parningskombinationer:

Hane Tik Avkomma
Otestad Otestad

Tillåten, men inte önskvärd.

Avkomma som går vidare i avel bör testas.

Otestad Friförklarad Avkomma som går vidare i avel bör testas.
Friförklarad Otestad Avkomma som går vidare i avel bör testas.
Friförklarad Friförklarad Kan förklaras hereditärt fri.
Friförklarad Anlagsbärare Avkomma som går vidare i avel bör testas.
Anlagsbärare Friförklarad Avkomma som går vidare i avel bör testas.

 

Hereditärt fri. Uppdaterat 2008-06-17

 
Med det nya programmet kommer alla avkommor till friförklarade föräldrar att redovisas som hereditärt fria.

SKK har meddelat att detta sker automatiskt utan att någon behöver kontakta SKK.

Hereditärt fri blir naturligtvis bara de hundar vars föräldrar har sina resultat centralt registrerade i SKKs register.

Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget. För raser med central registrering av resultat från DNA-test redovisas såväl testresultat som hereditärt fria hundar i SKKs webbtjänster SKK Avelsdata och SKK Hunddata. SKK utfärdar dock aldrig intyg gällande hereditärt friade hundar då det kan vara svårt att garantera riktigheten, särskilt i de fall då de DNA-testade djuren finns långt bak i släktleden. Det är därför upp till varje enskild uppfödare att bedöma vilken tilltro man har till ett hereditärt friande resultat.

 

Regler för utländska hundar: Frivilligt program

En otestad hund kan paras med utländsk otestad hund.
En hund testad normal kan paras med utländsk hund som är otestad, testad normal eller testad anlagsbärare.
En hund testad anlagsbärare kan endast paras med utländsk hund som är testad normal. 
Den utländska hunden bör vara testad med SKKs remiss eller motsvarande. 
Resultat kan åberopas.
Mer information kommer så fort SKK/AK fått sitt protokoll justerat.

2008-06-10

Världs- & circuit-utställningen

Under Världs- och circuit-utställningen kommer bedömningsreglerna att skilja sig från de regler vi normalt är vana vid. Bedömningen sker efter FCIs regelverk. Det kommer t.ex. inte finnas Bästa Hanhunds- och Bästa Tikklass. Därav kan inte resultaten från Världs- och circuit-utställningen räknas med i Årets Utställningscocker, Årets Junior och Årets Veteran. Läs mer om reglerna här: World Dog Show 2008

2008-05-26

Ny Webmaster

Maria Åslund har slutat som webmaster och efterträds av Marie Johansson.
Styrelsen tackar Maria för den tid som varit.

2008-02-06

Ny Valprådgivare

Vår gamla valpförmedlare har på egen begäran bett om att få bli ersatt. Vi har en tid sökt en ersättare och har hittat en nygammal person. I och med att det längre inte är frågan om hänvisning av valpar utan mer rådgivning kring valpköpet byter vi till titeln "Valprådgivare". Styrelsen tackar Marie Johansson för hennes år som valpförmedlare och välkomnar Pia Mikkelsen som ny central valprådgivare. Vi söker fler valprådgivare för att få geografisk spridning. Maila Styrelsen ditt intresse.

Fr.o.m. 2008-02-01 är det en kostnad på 200 kr per kalenderår för att stå med på uppfödarlistan, som betalas senast 31 januari varje år. Förändringen är bra för både valpköpare och styrelse. Det blir en årlig genomgång av uppfödarlistan så att presumtiva valpköpare faktiskt hittar aktiva Cockeruppfödare. Och det blir smidigare för uppfödarna att få ut sina annonser. Valpförmedlingen är kostnadsfri för de som står med på uppfödarlistan (övriga 200 kr). Med detta räcker det att valprådgivaren kontrollerar att uppfödaren står med på uppfödarlistan. Förut krävdes att medlemsansvarig, kassör och valprådgivare kontrollerade uppgifter för varje annons, vilket tog sin tid.

2008-01-07

Annons till Cockerklubbens Avelskonferens 2008-02-16

<Annonsen i PDF>

2007-12-31

Annons till Cockerklubbens Årsmöte 2008-03-29

<Annonsen i PDF>

2007-12-29

Manusstopp

Jubileumsnumret 1 februari 2008
Hela numret i färg.

2007-12-10

Feltryck i Cockertidningen!

Ansvarig utgivare är:
Daniel Svensson
Salemsv. 1D
691 42 Karlskoga

Vi beklagar! / Styrelsen

2007-11-28

Antagene har FN-clinic!

Just nu är det billigare att FN-testa sin hund hos Antagene. Discount code ECS12NF151207 skall anges för att man skall få det reducerade priset. Clinicen pågår till 15 december (då provmaterialet skall ha kommit till Antagne).

Rabatter:
Valpar under 1 år (testdagen) 30% = € 66,50
Vuxna 20% = € 76
Normalt pris för FN-test är € 95.
Läs mer på Antagnes hemsida: www.antagene.com - språk kan väljas i övre vänstra hörnet. Guide på svenska hur man FN-testar finns här: <HYPERLÄNK TILL GUIDEN>

2007-11-23

Protokoll
styrelsemöte 071115 

2007-10-10

Viktig info ang. central registrering och lättnad i PRA-program.

I förra veckan erhöll vi information från SKK/AKs möte, den 3:e september.
Här kommer ett protokollutdrag.

§ 123 Cocker spaniel, ansökan om central registrering av prcd-PRA/tillfällig lättnad i PRA-program

Redovisades överenskommelse från möte med SSRK och Cocker Spanielklubben.

Beslöt AK i enlighet med överenskommelse från möte med rasklubben 2007-06-14 om central registrering av DNA-resultat för prcd-PRA. I likhet med regler gällande labrador retriever och pudel, beviljas under en övergångsperiod en lättnad i nuvarande PRA-program avseende anlagsbärare. Lättnaden innebär att DNA-testad anlagsbärande hund kan användas tillsammans med DNA-testad fri hund. För hund, svensk eller utländsk, där resultat från Optigens mutationsspecifika test för prcd-PRA erhållits utan att SKKs remiss använts, kan resultat åberopas vid registrering av valpkull, men resultatet förs då inte in i SKKs veterinärdataregister. Eventuell avkomma åläggs automatiskt avelsspärr. Spärren kan dock hävas om avkomman DNA-testas som fri eller anlagsbärare. Avkomma efter två DNA-testade fria hundar registreras inte som hereditärt fri (stamtavlefriad) utan tillsvidare krävs eget resultat från DNA-test. Att använda affekterad hund i avel är alltid ett brott mot SKKs Grundregler oberoende av om rasen ingår i hälsoprogram. Nuvarande hälsoprograms krav avseende ögonlysning ska följas för registrering av valpkull. I enlighet med överenskommelse vid mötet gäller ovanstående beslut fram till dess att nytt program utformas efter CSKs årsmöte 2008.

Information om tillämpning av § 123

Beslutet gäller fr o m 2007-11-01

Gamla resultat
SKK har tidigare beslutat att godkänna Svenska Pudelklubbens och Labrador Retrieverklubbens ”gamla resultat”, dvs resultat erhållna innan SKKs remiss fanns tillgänglig, från Optigens mutationsspecifika test för registrering i SKKs veterinärdataregister så snart beslut om nytt hälsoprogram för PRA tagits. Ansvar avseende exakt vilka resultat som är aktuella för registrering har då överlåtits till respektive rasklubb. Beslut har också tagits att testresultat för prcd-PRA där SKKs remiss inte använts, trots att den fanns tillgänglig, ska ses som ett försök att kringgå offentliggörande av eventuellt negativt resultat och kommer därför inte att registreras. CSK har möjlighet att på motsvarande sätt ansöka om att få ”gamla reslutat” godkända för registrering.

Hereditärt fri
Möjlighet att kunna få avkommor efter två fritestade hundar hereditärt fria (stamtavlefriade)
Kommer att finnas så snart nytt hälsoprogram träder i kraft.

Utländska hundar
SKKs remiss får användas för utländska hundar och resultatet registreras då i SKKs veterinärdataregister.

I vårt nuvarande hälsoprogram så beläggs kända anlagsbärare med avelsspärr.
I och med att den centrala registreringen har startat och att gentestet nu blivit ett officiellt verktyg så gör SKK ingen skillnad på om det är ett resultat från ett gentest, där resultatet är carrier/anlagsbärare, eller om det är avkommor från en hund som blivit fälld vid ögonlysning. Alla är nu kända anlagsbärare. Den tillfälliga lättnaden gäller alla anlagsbärare och de får bara paras med friförklarad hund.
Att kennelklubben nu kräver att testerna är gjorda på remiss är för identifieringen av testad hund. De hundar som är förälder/avkomma till PRA-fälld hund måste gentestas för att få avelsspärren borttagen. De nya restriktionerna uppfyller SKKs Grundregler.

Styrelsen har nu bett om att få träffa SKK/AK så snart som möjligt för att utreda möjligheterna att använda resultat som erhållits utan SKKs remiss och innan den fanns tillgänglig. Styrelsen kommer att jobba för att så många som möjligt av de ”gamla resultaten” blir registrerade i SKKs veterinärdataregister, då det varit oklart om SKKs remiss ska användas innan den centrala registreringen trädde i kraft.

Styrelsen kommer att jobba för alternativa lösningar när det gäller utländska hundar.2007-09-28

Vi håller nu på att sammanställa information ang. prcd-PRA, central registrering av gentest och hälsoprogram.
Det kommer även att läggas ut ett webforum med ett par diskussionstrådar.
Håll utkik här på hemsidan i slutet av vecka 40/början vecka 41.

Det enda av SKK godkända laboratorium för gentest för prcd-PRA är Optigen.
Testen ska vara gjord på blodprov. 

Om ni tänker gentesta era hundar, använd då SKK's remiss.            
Mer info hittar ni här: Information om SKKs Remiss DNA-test prcd-PRA2007-09-27

Den 3/9 2007 tog SKK beslut om att godkänna en tillfällig lättnad i hälsoprogrammet för cocker spaniel. Det innebär att hundar som tidigare varit avelsspärrade pga PRA-lyst förälder nu kan få dispens om de OptiGentestas carrier med SKKs remiss. I.o.m denna lättnad förs alla tidigare testresultat från OptiGen som gjorts med SKKs remiss in i hund-/avelsdata. Tyvärr har vi fortfarande inte fått beslutet skriftligt till klubben, men vi jobbar på att få tag på ansvariga hos SKK för förtydliganden angående vad det innebär för remisstestade Carriers utan avelsspärrade föräldrar i första hand.

Utdrag från SKKs hemsida:

Cocker spaniel
För cocker spaniel gäller tills vidare särskilda bestämmelser vid registrering av valpkull efter föräldradjur som har officiellt resultat av DNA-analys avseende prcd-PRA:

Hund som vid DNA-test befunnits fri (A) eller vara anlagsbärare (B) får användas i avel. Anlagsbäraren (B) får dock endast paras med hund som befunnits fri (A) vid DNA-test. DNA-testade hundar skall därutöver vara ögonundersökta inom ett år före parningen.

Hundar som är affekterade (C), dvs hund som har eller kommer att utveckla PRA, avelsspärras och avkomman kan inte registreras.

I övrigt gäller SKKs Registreringsbestämmelser.

* De i SKKs text bokstäver som finns inom parentes motsvaras av OptiGens benämningar enligt följande:
(A)= Normal/Clear
(B)= Carrier
(C)= Affected

OBS! Detta betyder enligt liggande text att alla hundar som officiellt testats Carrier måste paras med en officiellt Normal/Cleartestad hund för att avkomman ska kunna registreras. Det är upp till varje uppfödare att i hunddata kontrollera detta. Det räcker alltså inte att para med en hund som testats Normal/Clear utan SKKs remiss.

Om du testat din hund på SKKs remiss bör du gå in på hunddata och kontrollera att uppgiften är införd. Om så inte är fallet – kontakta din veterinär så att remissen kommer SKK till handa.

Vidare information kommer så snart som möjligt.

2007-09-20

Vår ordförande, Kari Haave, har tyvärr sett sig tvungen att lämna sin post i förtid. (Se Karis brev till styrelsen nedan) Detta är naturligtvis beklagligt, men hälsan måste komma i första hand.

Styrelsen har p.g.a den uppkomna situationen omkonstituerat sig. Daniel Svensson, tidigare vice ordförande och PR-ansvarig, går in som tillförordnad ordförande och behåller ansvaret för PR. Anneli Sundkvist går in som vice ordförande och behåller sin post som utbildningsansvarig. Anna Wikström blir ordinarie ledamot och tidningsansvarig. Övriga ledamöter behåller sina poster. Styrelsen vill tacka Kari för hennes arbete och för den inspiration hon gett oss. Vi hoppas på ett snabbt återhämtande, och ser fram emot ett fortsatt samarbete i mån av ork.

Ordinarie ledamöter:
Daniel Svensson
Anneli Sundkvist
Maria Skinner
Monica Pettersson
Anders Carlsson
Anna Wikström
Hannah Säveholm

Suppleant:
Ann-Catrine Berg

Adjungerad kassör:

Karin Hellander

Cockerklubbens styrelse

**********************************************

Kari’s brev till styrelsen, av den 30 augusti:

Hej alla kamrater!

Jag måste tyvärr få tala om för er att jag kommer att avgå från mitt styrelsearbete i Cockerklubben. Jag har under en tid lidit av klara symptom på arbetsrelaterad kollaps och måste omedelbart lätta på trycket. Jag har som ensamstående en stor fastighet, många glada och tidkrävande jyckar samt företag som numera även finns på deltid i Oslo. Under dessa omständigheter är jag inte till någon nytta för Cockerklubbens styrelse. Jag kanske kan delegera arbete, men inte aktivt bidra i den grad jag själv tycker är nödvändig.

Ni alla har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Jag är så glad och stolt över hur tidningen har tagit form, hur hemsidan fungerar som ett levande forum och hur man arbetar med alla aspekter av rasrelaterade frågor. Även jubileumsårets planerande är i goda händer. Världsutställningens kringarrangemang har börjat ta form. Allt fungerar mycket bra, vilket är en förutsättning för att jag skall kunna lämna min post tycker jag.

Jag vill tacka för all uppmuntran och allt stöd jag fått när jag i mer privata sammanhang har dryftat den här frågan. Det har självklart fått mig att tänka till en gång extra.

Jag har dock använt den senaste tiden till att verkligen belysa och begrunda beslutet inför mig själv. Nu är det gjort och jag är säker på att Daniel som erfaren vice ordförande samt kretsen som utgör Cockerklubbens kärna lätt kan föra arbetet vidare på stadig kurs.

Jag önskar alla lycka till samt ser fram emot ett spännande jubileumsår!
Mvh Kari Haave


2007-09-04

Under fjolåret bildades en sammanslutning av jaktintresserat spanielfolk, Jaktspaniel i Sverige - JIS. JIS hade som mål att verka för jaktspanielns utveckling under SSRK. Berörda raser är cocker spaniel och engelsk springer spaniel. På ett SSRK-möte den 30/6 i år fick vi som berörda rasklubbar och JIS en inbjudan om att vara med och framföra våra tankar och förhoppningar om denna nya klubb. Resultatet blev att SSRK godkände JIS som associerande klubb under SSRK. Nu följer arbetet med att fastställa samarbetsformer mellan rasklubbarna och JIS. Vi önskar JIS välkomna som klubb under SSRK!

Hannah Säveholm
Jaktansvarig i Cocker Spanielklubben
2007-07-31

Är du intresserad av att utbilda dig till domare eller provledare vid grundprov för spaniel?
Från år 2008 kommer grundprov för spaniels att införas på försök. Inför denna nya provform krävs det funktionärer. SSRK:s spanielkommitté har bett rasklubbarna föreslå lämpliga kandidater till utbildning som grundprovsdomare samt provledare vid grundprov. Utbildningsmässigt kommer den sistnämnda sannolikt att kombineras med utbildningen för provledare för fältprov spaniel. När utbildningarna skall ske tidsmässigt är ännu inte klart. Troligen kommer de igång under senare delen av 2008.

Är Du intresserad av att utbilda dig till grundprovsdomare eller provledare? Vi önskar att du presenterar dig själv och belyser följande punkter:

* Din förankring i rasen cocker spaniel (t.ex. hur länge du har haft cocker och vad du "gjort" med dina cockrar).

* Din jaktliga förankring hos cocker och andra spaniels (t.ex. om och när du fört spaniel på jakt- och fältprov? I förekommande fall - vilka raser utöver cocker? Övrig jaktlig aktivitet?).

* Din tidigare funktionärserfarenhet från spanieljaktprov.

* Din tidigare funktionärserfarenhet från andra verksamheter (i och utanför "hundvärlden).

* Utbildningar/kurser som kan vara relevanta för uppdragen.

*Varför du vill bli domare/provledare för grundprov/fältprov.

Ansökan skall vara inkommen till utbildningsansvarig Anneli Sundkvist:
utbildning@cockerklubben.com, Oscar Arpis väg 52, 756 50 Uppsala, 018-259169, 073-5652288 - senast 070825.
Obs! Om Din ansökan inte har bekräftats inom 24 timmar – ring eller maila igen!

2007-07-04

Styrelseprotokoll och minnesanteckningar:
Minnesanteckningar från träff med SKK/AK ang. Optigen-registrering
Protokoll styrelsemöte 070326 

2007-06-28

CT no.2 planerades utkomma i slutet av juni, men kommer av tekniska skäl att dröja ytterligare lite. Observera dock att publicerade manusstopp till nästkommande tidningar gäller!2007-05-16 (2007-04-30)

Ny information rörande central registrering av DNA-tester för prcd-PRA (OptiGen-tester)

Historik

I slutet av förra året ansökte Cockerklubben hos SKK om central registrering av DNA-tester för prcd-PRA (OptiGen-test) och tillfällig lättnad i det befintliga hälsoprogrammet mot PRA. Lättnaden gäller användande av avelsspärrade hundar (barn eller förälder till hund som är kliniskt fälld för PRA) som genom egen Optigen-test på SKK:s remiss konstateras vara anlagsbärare (OptiGen B1 eller carrier). Central registrering är enligt direktiv från SKK en förutsättning för att dessa hundar skall kunna användas i avel. En tid efter att ansökan gjorts meddelade SKK att ett fortsatt krav på obligatorisk ögonlysning för registrering av valpar inte gick att kombinera med DNA-test via central registrering. Det går inte att ha två bekämpningsprogram för samma sjukdom parallellt. Cocker spaniel har idag andra ögonsjukdomar än PRA, men hälsoprogrammet omfattar endast PRA. Detta ställde frågan i ny dager. I väntan på signal från Cockerklubben är frågan tillfälligt bordlagd hos SKK. 

Nutid

Gentesten omfattar endast en form av PRA. Av erfarenhet misstänker rasfolket att det hos Cocker Spaniel finns flera former av sjukdomen. Detta gör att styrelsen menar att tiden ännu inte är mogen för att ta bort ögonlysningskravet. Inte heller internationellt har ett sådant förfarande vunnit gehör eller ens diskuterats på rasnivå. 

Styrelsen skickar nu signal till SKK att arbetet med central registrering skall fortgå.

- Resultatet av OptiGen-test skall av veterinären skickas till SKK på SKK:s remiss. LÄNK. Hundens ägare skall medföra den ifyllda remissen till den veterinär som tar blodprovet. För praktiska frågor kontakta utbildningsansvarig Anneli Sundkvist eller PR- och infoansvarig Daniel Svensson. Observera att användande av SKK:s remiss är en förutsättning för att resultatet skall kunna registreras i SKK:s databas. Det är veterinären som skall skicka blodprovet till Optigen.  

Vidare så forsätter styrelsen med följande arbete gällande PRA: 


- Styrelsen undersöker förekomsten av andra former av PRA inom rasen i den mån detta låter sig göras. Arbetet skall vara färdigt till midsommar. Har du exempel och information kontakta ”utredarna” ordförande Kari Haave och utbildningsansvarig Anneli Sundkvist snarast.

- Om utredningen visar att det sannolikt finns fler former av PRA hos Cocker Spaniel kommer styrelsen att yrka på att kravet på ögonlysning kvarstår. Intervallet för ögonlysningen skall dock diskuteras.

- Förslag på nytt hälsoprogram arbetas fram under året av styrelsen för att läggas som motion på årsmötet 2008.

- I samband med detta arbete önskar vi att ägare till hundar som har testats affected (OptiGen C1) men som ännu inte har inkommit med resultat till klubbens lista hör av sig till ovanstående. Styrelsen planerar uppföljning av dessa hundar, eventuellt i form av bidrag till ögonlysning. Mer information kommer under sommaren då ramarna för projektet är fastslagna. 

- De nuvarande reglerna angående obligatorisk ögonlysnings för registrering gäller till det nya hälsoprogrammet är klart. De tillfälliga lättnaderna rör alltså enbart hundar som sedan tidigare är avelsspärrade. Dessa måste förutom att DNA-testas också ögonlysas enligt det befintliga hälsoprogrammet. 

Styrelsen återkommer med information om och när de tillfälliga lättnaderna i hälsoprogrammet träder i kraft.2007-05-15

S
tyrelseprotokoll:
Protokoll styrelsemöte 070428-29 


2007-05-13

Kort info från SSRK's fullmäktige:
På SSRK’s fullmäktigemöte den 12- 13 maj var förslaget om en ny provform för spaniel, det så kallade Grundprov, uppe till votering. I december 2006 skickades förslaget ut på remiss till SSRK’s avdelningar, spanielrasklubbar samt jaktprovsdomarföreningen. 5 remissinstanser tillstyrkte remissen i sin helhet, 8 remissinstanser har tillstyrkt med en eller flera synpunkter eller förtydliganden. 2 instanser avstyrkte remissen. Utifrån resultatet ovan hade man gjort redaktionella ändringar, förtydliganden samt även förslag till förändringar i texten. Det blev på mötet därför begärt att man i anslutning till voteringen samtidigt  gavs möjlighet att införa vissa ändringar i texten. Presentatören av förslaget, yrkade på en ändring angående apportgodsets karaktär i grundklassen. I förslaget sades att: Apporterna i Gkl (skulle) bestå av matnyttigt vilt som normalt fälls för spaniels (fasan, rapphöna, skogsfågel, änder, kanin.) I Tävlingsklassen, där det ställs högre krav på de deltagande hundarna när det gäller alla egenskaper, kunde apportföremålen bestå av matnyttigt småvilt eller dummies. Efter yrkande därom ändrades texten till att även omfatta dummies i grundklassen, inte enbart vilt enligt ovan. Sedan mötet tillät ändring av text från den ursprungliga remissen yrkade sedan Cockerklubben med stöd av Springerklubben på en ändring/förtydligande av texten under punkten om föremål för bedömning, gällande fältarbete. Texten säger här att provet tjänar till att bedöma givna egenskaper med hänsyn till respektive ras fysiska förutsättningar och arbetssätt. Vi önskade ett förtydligande genom att tillägga begreppet ”rastyp” tillsammans med ”ras”. Detta p.g.a. att vi har två vitt skilda och helt separata varianter av våra raser. Vi vill inte att de båda varianterna bedöms efter samma norm, utan efter varje enskild variants specifika förutsättningar. Så fort SSRK justerat dokumentet läggs det i sin helhet ut på hemsidan.

2007-05-02

Styrelseprotokoll, AU-beslut och minnesanteckningar:
Minnesanteckningar från avelskonferensen 2007
Utvärdering av enkätsvar från avelskonferensen 2007
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2007
Protokoll styrelsemöte 070326 
AU-beslut 070410


2007-03-23

Inkomna motioner till årsmötet 2007 inklusive svaren

Motion 1 Bekämpningsprogram för FN/PNP/RD
Styrelsens svar på motion 1
Motion 2 Avel med hundar som har anlag för prcd-PRA
Styrelsens svar på motion 2
Motion 3 Beslutsunderlag inför eventuellt OptiGen DNA-test
Styrelsens svar på motion 32007-03-05

Vi har idag varit på möte hos SKK och diskuterat möjligheterna kring ett nytt hälsoprogram för prcd-PRA och central registrering av DNA-tester. Vi diskuterade hur ett hälsoprogram kan utformas och hur gamla optigentester ska kunna registreras centralt. Vi kommer att presentera ett arbetsmaterial för ett nytt hälsoprogram och diskutera frågan på årsmötet den 24:e mars. Mer info kommer tillsammans med årsmöteshandlingarna.

2007-02-28

2007-03-05 är Cockerklubben inbjuden till ett möte med SKK angående vår ansökan om central registrering av optigentestade hundar.2007-02-25

Sista datum för att kommentera den senaste versionen av RAS är den 1/3!
Skicka dina kommentarer till:
Anneli Sundkvist, email: annelisundkvist2000@yahoo.se eller
Maria Müllersdorf, email: maria.mullersdorf@meryl.se

----------

Även en liten påminnelse om årsmötet den 24/3 på Scandic Väst i Linköping!


Inkomna motioner till årsmötet 2007

Motion 1 Bekämpningsprogram för FN/PNP/RD
Motion 2 Avel med hundar som har anlag för prcd-PRA
Motion 3 Beslutsunderlag inför eventuellt OptiGen DNA-test

TILL ÖVRIGA FRÅGOR
"Med anledning av att nedanstående motion inkommit efter motionstidens utgång kan styrelsen enligt gällande stadgar ej ta upp denna som motion vid årsmöte 2007-03-24. Styrelsen anser dock att frågan är av vikt och behöver behandlas och medlemmar ges möjlighet att diskutera frågan. Styrelsen har därmed beslutat att frågan skall tas upp vid två skilda tillfällen där medlemmarnas synpunkter kan inhämtas. Det första tillfället blir vid kommande Avelskonferens i Södertälje 2007-02-03--04, där tid kommer avsättas för denna diskussion. Det andra tillfället blir vid CSK årsmöte 2007-03-24 på Scandic Väst i Linköping. Frågan kommer då behandlas under övriga frågor och årsmötets mening skall vara vägledande för styrelsens fortsatta arbete med frågan. Styrelsen vill dock göra er uppmärksam på att inga formella beslut kan fattas under övriga frågor."

Övrig fråga 1 Registreringsförslag för SoblarDatum: 2006-12-18

Vid styrelsemöte 2006-12-05 togs beslut att ansöka om tillfällig lättnad i hälsoprogram avseende prcd-PRA. CSK ansökan gäller att anlagsbärande hund får användas i avel men endast tillsammans med DNA-testad friförklarad hund under en period till dess att ett eventuellt omarbetat hälsoprogram förankrats i klubben. Mer information i ärendet följer när CSK får svar på ansökan från SSRK.Datum: 2006-12-12

Inför Cocker Spanielklubbens konferens 3-4/2 -07.

Cocker Spanielklubben var på möte med Kennelklubben den 4/9 och diskuterade hur vi ska gå vidare i PRA-frågan. Kennelklubben presenterade tre förslag på nya hälsoprogram. Innan vi presenterade de nya förslagen ville vi få in medlemmarnas åsikter om optigen och central registrering av prcd-PRA. Det fick vi med en webenkät-lösning. Nu presenterar vi SKK's förslag så att alla får tid att fundera innan konferensen.

Förslag 1
o Central registrering 
o Obligatorisk DNA-test 
   - alla avelsdjur som inte förklarats hereditärt fria genom DNA-test
o Restriktioner 
   - Inga affekterade djur (DNA-test alt. ögonlysning) får användas till avel
   - Anlagsbärande djur får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund
      varvid samtliga avkommor DNA-testas och anlagsbärare avelsspärras
o Programmet ersätter obligatorisk ögonlysning av föräldradjur avseende PRA vid registrering av valpkull
o Aktuell klubb ska utvärdera programmet efter en period av 5 år som underlag för omprövning

Förslag 2
o Central registrering 
o Obligatorisk DNA-test 
   - alla avelsdjur som inte förklarats hereditärt fria genom DNA-test
o Restriktioner 
   - Inga affekterade djur (DNA-test alt. ögonlysning) får användas till avel
   - Anlagsbärande djur får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund 
      varvid samtliga avkommor DNA-testas
o Programmet ersätter obligatorisk ögonlysning av föräldradjur avseende PRA vid registrering av valpkull
o Aktuell klubb ska utvärdera programmet efter en period av 5 år som underlag för omprövning

Förslag 3
o Central registrering 
o Obligatorisk DNA-test 
   - alla avelsdjur som inte förklarats hereditärt fria genom DNA-test
o Restriktioner 
   - Inga affekterade djur (DNA-test alt. ögonlysning) får användas till avel
   - Anlagsbärande djur får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund
o Programmet ersätter obligatorisk ögonlysning av föräldradjur avseende PRA vid registrering av valpkull
o Aktuell klubb ska utvärdera programmet efter en period av 5 år som underlag för omprövning

De av SKK/AK presenterade förslagen ska ses som diskussionsunderlag och det är tillåtet för klubbarna att komma med förslag om ev. ändringar. Respektive klubbs önskemål ska därefter diskuteras mellan klubb och SKK/AK. Mer info om konferensen kommer inom kort.Datum: 2006-12-12

Inkomna motioner till årsmötet 2007

Motion 1 Bekämpningsprogram för FN/PNP/RD
Motion 2 Avel med hundar som har anlag för prcd-PRA
Motion 3 Beslutsunderlag inför eventuellt OptiGen DNA-test

TILL ÖVRIGA FRÅGOR
"Med anledning av att nedanstående motion inkommit efter motionstidens utgång kan styrelsen enligt gällande stadgar ej ta upp denna som motion vid årsmöte 2007-03-24. Styrelsen anser dock att frågan är av vikt och behöver behandlas och medlemmar ges möjlighet att diskutera frågan. Styrelsen har därmed beslutat att frågan skall tas upp vid två skilda tillfällen där medlemmarnas synpunkter kan inhämtas. Det första tillfället blir vid kommande Avelskonferens i Södertälje 2007-02-03--04, där tid kommer avsättas för denna diskussion. Det andra tillfället blir vid CSK årsmöte 2007-03-24 på Scandic Väst i Linköping. Frågan kommer då behandlas under övriga frågor och årsmötets mening skall vara vägledande för styrelsens fortsatta arbete med frågan. Styrelsen vill dock göra er uppmärksam på att inga formella beslut kan fattas under övriga frågor."

Övrig fråga 1 Registreringsförslag för Soblar

         

Datum: 2006-11-15

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den sista november!Datum: 2006-10-08

Nulägesrapport avseende prcd-PRA hos cocker spaniel i Sverige >>Datum: 2006-09-17
 

OBS! OBS!
Datum ändrat på uppfödarutbildningen & diskussionsmötet!!!

Efter mötet på SKK angående optigen/central registrering av prcd PRA så känner vi att det behövs mer tid att samla information, t ex genom en enkät, som kommer inom kort, där alla har chans att delge sina åsikter. Då det tar tid att sammanställa informationen känner vi att det är lite kort om tid för att vi skulle ha hunnit till det ursprungliga datumet. Uppfödarutbildningen känner vi att vi vill hålla i samband med diskussionsmötet och dessutom hoppas vi på att dom föreläsare som inte hade möjlighet att närvara tidigare kanske finns tillgängliga till det nya datumet. 
NYA DATUM ÄR NU SATTA TILL DEN 3-4/2-07
Ny annons med inbjudan kommer till Cockertidningen nr: 4-06
Har du ytterligare frågor så ring Monica 0156-200 40, Karin 0140-603 24Datum: 2006-08-21

Statistik - optigentestade cocker spaniels


Cocker Spanielklubben har varit i kontakt med OptiGen för att få reda på den svenska statusen på optigentestade cocker spaniels. Vi fick även den totala statusen på alla testade cockrar ute i världen.

Optigentestade cockrar i Sverige
Antal testade totalt i Sverige 154
Antal normal/clear 80 (52%)
Antal carriers 54 (35%)
Antal affected 20 (13%)

Optigentestade cockrar i världen
Antal testade totalt i världen 3 056
Antal normal/clear 1 389 (46%)
Antal carriers 1 341 (43%)
Antal affected 323 (11%)Datum: 2006-08-16

Information om Cocker Spanielklubbens arbete angående optigen.

Cocker Spanielklubben ska på möte med Kennelklubben den 4/9 och diskutera hur vi ska gå vidare med central registrering av optigentester. Har du några frågor som du skulle vilja veta om optigen så skicka dom till avelskommittén före mötesdatum. Därefter kommer Cockerklubben att ha ett diskussionsmöte den 22/10 där sakkunniga kommer att inbjudas, så att alla där kommer att ha möjlighet att få säga sin mening.

Datum: 2006-06-28

Optigenvalidering
Validering av den svenska stammen har genomförts och resultaten från OptiGen stämmer överens med diagnoser från ögonlysning, alternativt förväntat resultat på förälder/avkomma till affekterad hund.

Information om prcd-PRA från SKK's avelskommitté.

Klicka här >>Datum: 2006-05-17

Mer information om FN från Mrs. Sandy Platt:

May 14, 2006 - Further to the initial announcement, the following has been released from Texas A & M University:

Good news! Researchers at Texas A&M University have identified the gene mutation that causes 'Familial Nephropathy' or 'FN' in English Cocker Spaniels. The research team announced this discovery to the English Cocker Spaniel Club of America at the National Specialty in Sacramento, CA, on May 11, 2006.
 
A genetic test for carriers has been developed, and the test is expected to become available to owners and breeders of English Cocker Spaniels world-wide within the next 4 months.
 
Further details about the test (i.e., who to contact, sample submission procedures, and cost) will be announced as soon the test is licensed to a commercial provider.Datum: 2006-05-14

This information was provided to us by Mrs. Sandy Platt:
THE EUROPEAN FN FUND IS THRILLED TO ANNOUNCE THAT DR.KEITH MURPHY, DR.GEORGE LEES AND MISS ASHLEY DAVIDSON OF A &M UNIVERSITY, HAVE TODAY REVEALED THAT THEY HAVE FOUND THE GENE MUTATION RESPONSIBLE FOR FAMILIAL NEPHROPATHY. THIS SIGNALS THE START OF A NEW ERA IN THE FIGHT AGAINST THIS KILLER DISEASE, AND GIVES US, THE DEDICATED COCKER SPANIEL BREEDERS OF THE WORLD, AN OPPORTUNITY TO CLEAR AFFECTED LINES . OUR HEARTFELT THANKS MUST GO OUT TO THE DEDICATED PEOPLE WHO HAVE WORKED SO HARD, FOR SO LONG, ON OUR BEHALF.

Datum: 2006-05-03

Inom kort kommer vi att på hemsidan lägga ut ett frivilligt register för optigentestade hundar.
----------
Anneli Sundkvist ingår nu i avelskommittén där Monika Pettersson och Theres Johansson ingår sedan tidigare.Datum: 2006-04-12

Det har kommit till Cocker Spanielklubbens kännedom att ett brev undertecknat med Cocker Spanielklubbens styrelse har skickats till SKK och därifrån vidarebefordrats till SSRKs avelskommitté. Brevet är dock en förfalskning då Cocker Spanielklubben ej tillskrivit SKK i ärendet optigen. Enligt det förfalskade brevet anges att Cocker Spanielklubben tackar nej till ett hälsoprogram där optigen involveras, vilket CSK styrelse inte vid något tillfälle tillsänt SKK. All officiell korrespondens som sker från klubben sker på dess brevpapper, dateras och skrivs under av en fysisk person + befattning inom klubben. På det falska brevet finns inget av detta.Datum: 2006-04-10

Cocker Spanielklubben kommer att skicka blod från hundar ur tre PRA-drabbade familjer för validering till OptiGen. Detta för att fastställa resultaten på den svenska stammen.
----------
En avelskommitté är bildad. För närvarande består kommittén av Monika Pettersson och Theres Johansson.
Datum: 2006-04-09

Västernorrlands Cockerklubb är tillsvidare vilande.
Kontaktperson är
Ewa Degermo-Andersson, tel. 060-42121Datum: 2006-03-29

Kort information från Cocker Spanielklubbens Årsmöte.

Nedan följer information om några av de beslut som fattades och diskussioner som fördes på Cocker Spanielklubbens årsmöte, samt bakgrunden till dessa beslut. Detta eftersom det på flera privata hemsidor förekommit starkt missvisande uppgifter vad som beslutades och diskuterades på årsmötet. Ett justerat mötesprotokoll kommer att publiceras så fort detta är vederbörligt justerat.

FN/PNP
Motionen om ett fullständigt hälsoprogram på PNP/FN yrkade styrelsen avslag på. Ett fullständigt hälsoprogram skulle likna det som för närvarande finns på PRA, d.v.s. att SKK registrerar en avelsspärr på de hundar som lämnat en avkomma med PNP. Under slutet av 2005 och början av 2006 har det ständigt framkommit ny fakta om PNP och FN. En viktig del är att det framkommit att FN och PNP ej är samma sjukdom, vilket tidigare antagits. Forskning rörande njursjukdomar i USA indikerar att sjukdomen FN är ärftlig men att arvsgången på PNP ej kunnat fastställas. Även svensk veterinärexpertis framställer att arvsgången på PNP ej är fastställd. Majoriteten av närvarande medlemmar på årsmötet tyckte att fram till dess att arvsgången är fastställd är det inte lämpligt att ha ett fullständigt hälsoprogram på PNP.

Cocker Spanielklubbens rekommendationer angående avel på PNP är dock fortfarande följande:

"Cocker Spanielklubben rekommenderar att ta hund med känd PNP, samt föräldrar, avkommor och kullsyskon till den drabbade hunden ur avel." Denna information finns också på Cocker Spanielklubbens hemsida sedan juni 2005.

Av de medlemmar som fanns närvarande på Cocker Spanielklubbens årsmöte (41 stycken) reserverade sig 1 medlem, Ann Swärd, mot beslutet att avslå denna motion.

Avel med hundar med anlag för prcd-PRA (Optigen B)
Motionen ang. optigentestade hundar och avel på dessa yrkade att gentestade cockrar med status B skulle få gå i avel om de parades med en optigen A. Styrelsen yrkade avslag även på denna motion, då det i dagsläget ej är klart med hur aveln skulle bli med central registrering hos SKK. Skiftande information har givits till flertalet personer, varför årsmötet beslutade att avslå även denna motion för vidare beredning. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare i denna fråga.

Av de medlemmar som fanns närvarande på Cocker Spanielklubbens årsmöte (41 stycken) reserverade sig 1 medlem, Susanne Berggren, mot beslutet att avslå denna motion.

Övriga frågor
På övriga frågor lades förslag att Cocker Spanielklubben kunde ha sin egen listning av Optigentestade hundar. Samt att man där skulle rekommendera att avla på carriers (B1) med normal/clear (A1) optigentestade hundar.

Styrelsen ställer sig positiva till detta förslag och kommer att verka aktivt i denna så viktiga fråga.

Info från SKK gällande prcd-PRA och hälsoprogramDatum: 2006-01-29

I slutet av förra året genomfördes hjärtundersökningar vid två tillfällen av veterinär Torkel Falk i Helsingborg. Vet. Falk är hjärtspecialist och håller just nu på med en doktorsavhandling om hjärtsjukdomar på hund. Nu vill han komma i kontakt med cockrar med misstänkt hjärtsjukdom, som undersöks utan kostnad för ägaren (visar det sej att hunden inte är hjärtsjuk och inte kommer att inkluderas i studien utgår vanlig undersökningskostnad). Är ni intresserade av att få er hund undersökt och samtidigt hjälpa vet. Falk i sin studie?! Maila i så fall vet. Falk på tof@kvl.dk eller ring vårt avelsråd Monika Pettersson på tel. 011-700 79.Datum: 2006-01-17

Stamtavleboken
Det är nu beslutat att stamtavleboken kommer att ges ut i samband med 2007 års Club Show.

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~