Trimlistan

Vi trimmar cocker spaniel:
Trimlistan är sorterad i bokstavsordning efter ort. Mailadress finns i namn.
Observera att klubben inte ansvarar för personernas trimkunskap.

Brottby Yvette Richardsson, 076-0535503

Så här ska INTE en cocker se ut!
Den behöver regelbunden pälsvård
för att inte smuts och tovor ska få fäste.
En cocker ska borstas minst 1 gång i veckan
och trimmas minst 1 gång i kvartalet.
Det kan uppstå obehag speciellt i öronen
pga. att det blir varmt och fuktigt
om man inte håller öronpälsen kortklippt.
Boka tid för trimning!

Hallstavik Marie Wiggedal, 070-6815682
Linköping Madeleine Ivarsson, 070-5426250
Billdal Jeanette Distner, 0708-120840
   
   

Vill du stå med på trimlistan?

Skicka uppgifter till
Webbmaster:
Anna Forsmark
webbmaster@cockerklubben.com

Uppgifter som behövs:  

Namn
Ort
Telefonnummer
Mailadress

Avgift:

100 kr insättes på
Cocker spanielklubbens konto
371957-2

2013-09-25: Fr. o m 1 januari 2014 är det en symbolisk avgift på 100 kr per kalenderår för trimlistan. Beloppet insättes på CSKs konto 371957-2. Ange "trimlistan" och ditt namn på insättningen. För att stå med på trimlistan måste du vara medlem i Cocker Spanielklubben.


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~